09123496340 [email protected]

جناب حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام مرد بسیار بزرگی هستند . مردم مقامات علمی این بزگوار را نمیدانند . ما در زیر سایه این بزگوار و در کنار این بقعه مقدس قرار داریم و تهران در حقیقت با همه عظمتش منور به نور این بقعه مبارکه هست. امام هادی علیه السلام میخواستند در این نقطه ی از عالم  بوسیله نور این مشعل انوار ولایت اهل بیت  علیه السلام در فضا پخش شود و دل ها را با این نور روشن کند