09123496340 [email protected]

مطالب خواندنی برای آشنایی بیشتر با این حرکت

مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

و تجلیل از حضرت عبد العظیم علیه السلام تجلیل از علم و جهاد و زهد تقوا است

آیت الله خوش وقت

آیت الله خوش وقت

امید وارم همه ی شیعیان بخصوص اهالی محترم تهران و اطراف قدر ایشان را بدانند و به زیارت ایشان مشرف شوند و اشتغال به دنیا مانع نشود که از زیازت محروم شوند

آرزویمان یکی است و آن هم زائر اربعین حسین بودن

آرزویمان یکی است و آن هم زائر اربعین حسین بودن

شور حسین است چه ها می کند…
هر که هستیم و هر چه هستیم در یک چیز مشترکیم: بی سر و سامان حسین ایم.
آرزویمان یکی است و آن هم زائر اربعین حسین بودن.
دردمان یکی است و آن هم جاماندن از کاروان روان و در التهاب زینب کبری…
سوزمان یکی است و آن هم نداشتن پر پرواز تا حریم حرم سید الشهداء…

مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی

مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی

قدیم مردم شاه عبدالعظیم پیاده می رفتند! آشیخ محمد حسین زاهد صبح های جمعه با شاگردهایش پیاده می‌رفت. عصر هم پیاده می آمد. من هم قدیم ها پیاده شاه عبد العظیم رفتم. قدیم ها کنار جاده جمعیتی پیاده می‌رفت.